WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości może być dokonywana dla różnych celów (np. w celu sprzedaży, ustalenia wysokości odszkodowania, przy udzielaniu kredytu hipotecznego, w trakcie spraw sądowych albo w celach podatkowych). 

Określaniem wartości nieruchomości zajmują się rzeczoznawcy majątkowi. Tytuł „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej i jest zawodem zaufania publicznego. Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

W naszej firmie pracują rzeczoznawcy majątkowi, którzy wyceniają każdy rodzaj nieruchomości: lokalowe, budynkowe, gruntowe, zarówno zabudowane jak i niezabudowane, w tym przede wszystkim:
Lokale mieszkalne, budynki jedno- i wielorodzinne
Lokale użytkowe, obiekty komercyjne i przemysłowe
Grunty budowlane
Nieruchomości rolne i leśne

Wyceny przeprowadzamy dla osób indywidualnych, przedsiębiorstw, banków, samorządów i sądów.
Zapewniamy krótkie terminy i niskie ceny.
Nasza firma posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy wyceny nieruchomości (zgodnie art. 175 ust. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami).